Retourbeleid

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u ons steeds contacteren. Wij garanderen u uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@lotjans.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te accuraat behandelen.
Geleverde goederen worden niet teruggenomen, noch gecrediteerd en de tijdige formulering van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting.
De verkoop waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de koper.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.

Alle producten die via deze webshop worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de webshop hebben echter geen enkele contractuele waarde.
De consument dient meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan te controleren.
Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de consument bestelde product of als het beschadigd is, kan de consument het door het volgen van de bepalingen van en de instructies in artikel 5.

Lotjans V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit een laattijdige levering, een niet-conforme levering of een niet-levering.
De enige vorm van schadevergoeding waarop onze klant aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten die niet werden geleverd. Lotjans V.O.F. kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, machinebreuk, vorst, waterschade, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de klant of een derde persoon en in het algemeen elke andere oorzaak onafhankelijk van de wil van de koper. Mogelijke voorbeelden zijn: een onvolledig, onduidelijk of fout leveringsadres invoeren zodat de zending niet kan worden uitgereikt, … Deze opsomming is niet exhaustief.

Dit artikel is enkel van toepassing op de verkoop aan Consumenten, namelijk iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
Elke particuliere klant heeft het recht de geplaatste bestelling zonder opgave van reden te annuleren ten laatste om 22u vrijdagavond voor levering de volgende dag, zaterdag.
Binnen de 14 dagen na aangifte dat er afgezien wil worden van de overeenkomst betalen we de volledige aankoopprijs ervan terug via bankoverschrijving. Let wel: de kosten hiervoor zijn ten laste van de koper en zullen dus in mindering gebracht worden van de te terug te betalen aankoopsom.
Door reden van gezondheidsbescherming, de specifieke bewaarvoorschriften en beperkte houdbaarheid van onze producten worden geleverde goederen niet teruggenomen, noch gecrediteerd.

TOP

Login

Account aanmaken

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Winkelwagen 0

Recent bekeken 0